Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku a zriadenie vecného bremena v prospech obce Hrubý Šúr z dôvodu hodného osobitného zreteľa