Preskočiť na obsah

Územný plán a PHSR

V nasledujúcich rokoch sa rozvoj obce bude riadiť základnými programovými dokumentami, ktorými sú:
► Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hurbanova Ves (PDF)
► Územný plán obce Hurbanova Ves, ktorý pozostáva z textovej časti a výkresovej časti (PDF)
► Zmeny a doplnky územného plánu 2012, ktoré pozostávajú z textovej časti a výkresovej časti (PDF)

Územný plán vytvára predpoklady pre dynamický rozvoj obce.

Pokiaľ máte záujem o kúpu pozemku alebo rodinného domu vyberte si z ponuky realitných kancelárií alebo z ponuky developerských projektov.