Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Hurbanova Ves

Obec začala vznikať v období prvej pozemkovej reformy po vzniku 1. Československej republiky, v okolí bývalého majera grófskej rodiny Pálffyovcov. Pôvodne sa tu usadilo 42 rodín kolonistov, najviac z Moravy a okolia Myjavy. Bývalý majer bol postupne zbúraný a dnes na jeho mieste stoja rodinné domy.

1929

V roku 1929 mala kolónia 138 obyvateľov a začala s výstavbou vlastnej školy.

1938

Samostatná obec

V roku 1938 bola Hurbanova Ves už samostatnou osadou s Úverným družstvom a družstevným liehovarom

1956

 V roku 1956 sa stala samostatnou obcou.

1960

JRD

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bolo v obci prosperujúce Jednotné roľnícke družstvo, ktoré významne prispelo k rozvoju obce.