Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-327002023 – Obec Hurbanova Ves

8.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Boris Straka

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: ZML-2023004 – ZELSEED spol. s r.o.

3.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ ZELSEED spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 1269, 930 36 Horná Potôň

Dodávateľ - IČO 31413790

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: ZML-2023003 – Dve sestry s. r. o.

2.2.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Dve sestry s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Senecká ulica 144/13, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 52189511

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-322002023 – Obec Hurbanova Ves

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jana Kováčová

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: ZML-2023002 – Katarína Urbanová - Urban Hedgehog

31.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Katarína Urbanová - Urban Hedgehog

Dodávateľ - Sídlo , 903 01 Hrubý Šúr

Dodávateľ - IČO 53308531

Prílohy

Dodatok č. 7 k zmluve o zbere a zneškodňovaní odpadu

ID: ZML-2023001 – AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

15.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36357065

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: ZML-2022017 – Obec Hurbanova Ves

30.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Linnet Solutions, s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo 9. mája 26, 977 03 Brezno

Objednávateľ - IČO 47508370

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-32618A012022 – Obec Hurbanova Ves

13.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jozef Belovič

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve na nákup tovaru

ID: ZML-2022016 – LABAŠ s.r.o.

9.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ LABAŠ s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Textilná 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36183181

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva

ID: ZML-2022015 – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

9.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Dohoda o urovnaní

ID: ZML-2022014 – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

25.11.2022

Začiatok účinnosti 24.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: ZML-2022013 – Bratislavský samosprávny kraj

23.11.2022

Začiatok účinnosti 21.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Bratislavský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 36063606

Prílohy