Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Licenčná zmluva

ID: ZML-2022008 – TENDERnet

24.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ TENDERnet, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50139088

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: ZML-2022007 – N.M. - Audit

24.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ N.M. - Audit, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 36307874

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-045012022 – Obec Hurbanova Ves

14.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mgr. Šarlota Lešková

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-32618A002022 – Obec Hurbanova Ves

31.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Daniel Zsigmond

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-32618B002022 – Obec Hurbanova Ves

31.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Dávid Michálek

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: ZML-2022006 – Obec Hurbanova Ves

1.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Linnet Solutions, s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo 9. mája 26, 977 03 Brezno

Objednávateľ - IČO 47508370

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o odbornom výkone prevádzky VV a VK

ID: ZML-2022005 – RNDr. Peter Vyskočil

28.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ RNDr. Peter Vyskočil

Dodávateľ - Sídlo Štúrova 5, 900 33 Marianka

Dodávateľ - IČO 35333049

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-270012022 – Obec Hurbanova Ves

28.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jakub Jediný

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: ZML-2022004 – Štatistický úrad SR

7.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Zmluva o poskytnutí právnej služby

ID: ZML-2022003 – Linden law

7.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Linden law

Dodávateľ - Sídlo Medená 102, 811 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 53185960

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-271012022 – Obec Hurbanova Ves

30.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mgr. Lenka Hanudeľ

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-298012022 – Augustín Boldovják

18.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Augustín Boldovják

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy