Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 31.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ CORNiCO Company, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Diaľničná cesta 16B, 903 01 Senec

Dodávateľ - IČO 35752271

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ LABAŠ s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Textilná 1, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 36183181

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 22.5.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 14 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Pontis n.o.

Dodávateľ - Sídlo Zelinárska 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 37925121

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing.Adam Ostrodický

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 32 670,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrubý Šúr

Objednávateľ - Sídlo Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr

Objednávateľ - IČO 00305987

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 8.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36357065

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Objednávateľ – obec Bernolákovo: Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum podpísania 5.4.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36357065

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Objednávateľ – obec Bernolákovo: Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum podpísania 14.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 32 670,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hrubý Šúr

Objednávateľ - Sídlo Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr

Objednávateľ - IČO 00305987

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Valéria Mlnárová

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Katarína Urbanová - Urban Hedgehog

Objednávateľ - Sídlo , 903 01 Hrubý Šúr

Objednávateľ - IČO 53308531

Dodávateľ Obec Hurbanova Ves

Dodávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Dodávateľ - IČO 00305995

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy