Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-298012022 – Augustín Boldovják

18.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Augustín Boldovják

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-266012022 – Rudolf Trúchly

17.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Rudolf Trúchly

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva

ID: ZML-2022002 – SOZA

14.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

ID: ZML-2022001 – Slovenské šaláty s.r.o.

14.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Slovenské šaláty s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-146022022 – Ing. Peter Ostrihoň

2.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Ing. Peter Ostrihoň

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 6 k zmluve o zbere a zneškodňovaní odpadu

ID: ZML-2021041 – AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

31.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Zmluva o spolupráci a zaradení do siete potravín

ID: ZML-2021040 – Potraviny FRESH s.r.o.

22.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Potraviny FRESH s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na nákup tovaru

ID: ZML-2021039 – LABAŠ s.r.o.

22.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ LABAŠ s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do útulku

ID: ZML-2021038 – OZ Pomoc psíkom

22.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ OZ Pomoc psíkom

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o odbornom výkone prevádzky VV a VK

ID: ZML-2021037 – RNDr. Peter Vyskočil

21.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ RNDr. Peter Vyskočil

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-299012021 – Mgr. Peter Markovič

25.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Mgr. Peter Markovič

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva voda a kanalizácia

ID: VK-ZML-30929b002021 – Ing. Emília Dluhá

18.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hurbanova Ves

Objednávateľ - Sídlo Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves

Objednávateľ - IČO 00305995

Dodávateľ Ing. Emília Dluhá

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy