Dôležité kontakty

Záchranná služba112
155
Pohotovostná lekárska služba02/4592 4444
02/4592 4422
Polícia112
158
09615 33705
02/4592 4555
Požiarna ochrana112
150
Cestný záchranný systém112
154
Voda, kanalizácia02/4590 3224
0911 903224 (poruchy)
0905 619318
Elektrická energia0800 111567 (poruchy)
0850 111555 (zákaznícka linka)
Plyn0850 111727 (poruchy)

Ambulantná pohotovosť

Zdravotné obvody

Zubní lekári

Všeobecní lekári

Detskí lekári

Lekári špecialisti

Lekárne

Polícia

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Okresný úrad Senec

Katastrálny odbor OÚ, Senec