Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

ID: 455176325BA12 – Štefan Sadloň

26.9.2022

Dátum uloženia 26.9.2022

Odberná lehota 13.10.2022

Miesto uloženia Pošta Senec

Odosielateľ Union

Adresát Štefan Sadloň

Prílohy

Štefan Sadloň

4.4.2022

Dátum uloženia 4.4.2022

Odberná lehota 21.4.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Hurbanova Ves

Odosielateľ Ex.úrad

Adresát Štefan Sadloň

Prílohy

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

ID: OA275201806SK – Štefan Sadloň

5.1.2022

Dátum uloženia 5.1.2022

Odberná lehota 23.1.2022

Miesto uloženia Pošta Senec

Odosielateľ Exekútorský úrad Bratislava

Adresát Štefan Sadloň

Prílohy