Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Starosta obce: Mgr. Jana Lauferová

Kontakt

Obec Hurbanova Ves Hlavná ulica 48/1 903 01 Hurbanova Ves

IČO: 00305995
DIČ: 2021006669

+421(0)911 903224
obec@hurbanovaves.sk
Facebook stránka


info@hurbanovaves.sk

podatelna@hurbanovaves.sk

starosta@hurbanovaves.sk

Bankové spojenie
– pre dane a poplatky
– pre vodu a kanalizáciu
SWIFT kód pre platby zo zahraničia

SK58 3100 0000 0041 1012 5718
SK14 3100 0000 0041 1012 5734
LUBASKBX

Úradné hodiny
Pondelok14:00 – 19:00
Utorok
Streda 8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Štvrtok
Piatok 8:00 – 12:00
Pracovná doba 
Pondelok14:00 – 19:00
Utorok 8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda 8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:0013:00 – 16:00

Pracovníčka obecného úradu

obec@hurbanovaves.sk +421 (0)911 903224

Agenda:
Hlásenie pobytu
Dane a poplatky
Komunálny odpad
Drobné stavby
Miestne komunikácie (rozkopávky)
Voda a kanalizácia
Sociálne veci
Životné prostredie
Podateľňa
Pokladňa

Ing. Katarína Jankovičová

Ekonómka

ekonom@hurbanovaves.sk

Agenda:
Účtovníctvo
Platy a mzdy
Personalistika

Stavebná agenda