Samospráva

Ako vybavíte

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Územný plán a PHSR

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .