Preskočiť na obsah

VZN 1-2015 Záväzná časť Územného plánu obce Hurbanova Ves – Zmeny a doplnky 2012