Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené
5. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. decembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Prílohy