Preskočiť na obsah

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves na rok 2021