Preskočiť na obsah

VZN 4-2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hurbanova Ves