Preskočiť na obsah

VZN 3-2015 o podmienkach určovania vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves