Preskočiť na obsah

VZN 1-2018 ktorým sa mení VZN č. 3-2015 o podmienkach určovania vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves