Voľby 2022 – Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Zverejnené
10. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. augusta 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy