Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška- DS_Hurbanova Ves, Dolinka, výmena NNV

Zverejnené
2. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júla 2024 − 16. júla 2024
Kategória

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Vám v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 §11 ods. 1 a 2 oznamujeme vstup na pozemky v k.ú. Hurbanova Ves z dôvodu vybudovania energetických zariadení na stavbe s názvom: DS_Hurbanova Ves, Dolinka, výmena NNV

Prílohy