Rozpočet obce na rok 2022

Zverejnené
15. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Na stránke obce je zverejnený Rozpočet obce na rok 2022.

Prílohy