Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zverejnené
10. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2022 − 20. januára 2023
Kategória

Prílohy