Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení pravidiel na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Hurbanova Ves