Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Hurbanova Ves

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN-202207

Prílohy