Návrh VZN č. 3-2017, ktorým sa mení VZN č. 3-2015 o podmienkach určovania vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves

Zverejnené
30. novembra 2017
Kategória

Detaily

Prílohy