Návrh rozpočtu na rok 2022

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2021 − 14. decembra 2021
Kategória

Na stránke obce je zverejnený Návrh rozpočtu na rok 2022.

Prílohy