Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do samosprávy obcí

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2018

Ku dňu 6.7.2018, dňu vyhlásenia volieb do samosprávy obcí a miest bol počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v obci Hurbanova Ves 373.