VÝVOZ ODPADU 26.12.2022

Kategória

Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný v pondelok 26.12.2022 bez zmeny, prosím vyložiť smetné nádoby.

Ďakujem.

Zverejnené 22. decembra 2022.
Bez úpravy .