VÝVOZ ODPADU 26.12.2022

22.12.2022 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Vývoz komunálneho odpadu bude realizovaný v pondelok 26.12.2022 bez zmeny, prosím vyložiť smetné nádoby.

Ďakujem.