VÝVOZ ODPADU 1.9.2022

Kategória

Vývoz odpadu ( separovaného plastu ) bude realizovaný 1.9.2022 bez zmeny, prosím vyložiť vrecia a žlté nádoby.

Ďakujem.

Zverejnené 30. augusta 2022.
Bez úpravy .