VÝVOZ ODPADU 1.9.2022

30.8.2022 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Vývoz odpadu ( separovaného plastu ) bude realizovaný 1.9.2022 bez zmeny, prosím vyložiť vrecia a žlté nádoby.

Ďakujem.