Výberové konanie obce Nová Dedinka

Kategória

Obec Nová Dedinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy a riaditeľa Materskej školy.

VK riaditeľ ZŠ

VK riaditeľ MŠ

Zverejnené 10. mája 2021.
Upravené 11. mája 2021.