Výberové konanie obce Nová Dedinka

10.5.2021 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Obec Nová Dedinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy a riaditeľa Materskej školy.

VK riaditeľ ZŠ

VK riaditeľ MŠ