Výberové konanie mesta Senec

7.3.2023 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Mlynská.

VK_ZŠ_Mlynská