Preskočiť na obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Zverejnené 26.2.2021.

Kategória

Sčítanie obyvateľov prebieha elektronicky od 15.2. do 31.3.2021.

SODB2021_1.jpg

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Inštruktážne video: Ako sa sčítať | SODB 2021

Upozornenie na falošných sčítacích asistentov!!!


Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje elektronicky vyplnením sčítacieho formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje!

SODB2021_2.jpg

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1.4.2021 do 31.10.2021. Obyvatelia budú o tejto skutočnosti vopred informovaní.