Kontajner na sklo

30.1.2023 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Milí spoluobčania,

doplnili sme kontajner na sklo pred obchodom. Ak sa naplní kontajner na zvyšných stojiskách, prosím využite tento kontajner, aby sme nemali obložené kontajnery fľaškami.

Ďakujeme.