Preskočiť na obsah

Jesenné upratovanie – veľkoobjemový odpad

Zverejnené 8.9.2022.

Kategória

Milí občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 07 – 09. októbra 2022 sa uskutoční tzv. jesenné upratovanie. Veľkokapacitný kontajner bude umiestnený na parkovisku oproti obchodu.

Sprístupnený bude nasledovne :

Piatok 7.10.2022 : 15.00 – 18.00 hod

Sobota 8.10.2022 : 9.00 – 11.00 hod a 14.00 – 17.00 hod

Nedeľa 9.10.2022 : 9.00 – 11.00 hod

Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby. Kontajner slúži pre objemný odpad z bytových a rodinných domov / čalúnený nábytok, sedačky, matrace, koberce a podobne/.

Nadrozmerný odpad ako napríklad sedačky je potrebné rozobrať na menšie časti.

Do kontajnerov je zakázané dávať : stavebný odpad, elektro odpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad ako papier, sklo a plasty, chemické látky a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami.

Ak budete mať veľkoobjemový odpad, ktorý sa dá vyseparovať (polystyrén, tvrdé plasty, elektro odpad) , aj tento môžete priniesť počas upratovania a uskladníme ho samostatne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Obecný úrad