Preskočiť na obsah

Jarné upratovanie – veľkoobjemový odpad

Zverejnené 1.4.2022.

Kategória

Milí občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 8 -10. apríla 2022 sa uskutoční tzv. jarné upratovanie. Veľkokapacitný kontajner bude umiestnený na parkovisku oproti obchodu.

Sprístupnený bude nasledovne :

Piatok 8.4.2022 : 15.00 – 18.00 hod

Sobota 9.4.2022 : 9.00 – 11.00 hod a 14.00 – 17.00 hod

Nedeľa 10.4.2022 : 9.00 – 11.00 hod

Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby. Kontajner slúži pre objemný odpad z bytových a rodinných domov / čalúnený nábytok, sedačky, matrace, koberce a podobne/.

Nadrozmerný odpad ako napríklad sedačky je potrebné rozobrať na menšie časti.

Do kontajnerov je zakázané dávať : stavebný odpad, elektro odpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad ako papier, sklo a plasty, chemické látky a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami.

Ak budete mať veľkoobjemový odpad, ktorý sa dá vyseparovať, aj tento môžete priniesť počas upratovania. Budeme mať zabezpečené vrecia. Ide o odpad – čistý biely polystyrén, tvrdý plast ako odpadový kôš, koše na bielizeň, sudy, vedrá, bandasky a iné.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Obecný úrad