Preskočiť na obsah

Jarné upratovanie – veľkoobjemový odpad

Zverejnené 5.4.2024.

Kategória

Milí občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 19. – 21. apríla 2024 sa uskutoční  jarné upratovanie. Veľkokapacitný kontajner bude umiestnený na parkovisku oproti obchodu.

Sprístupnený bude nasledovne :

Piatok 19.04.2024 : 15.00 – 18.00 hod

Sobota 20.04.2024 : 9.00 – 11.00 hod a 14.00 – 17.00 hod

Nedeľa 21.04.2024 : 9.00 – 11.00 hod

Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý nie je možné vložiť do smetnej nádoby. Kontajner slúži pre objemný odpad z bytových a rodinných domov / čalúnený nábytok, sedačky, matrace, koberce a podobne/.

Nadrozmerný odpad ako napríklad sedačky je potrebné rozobrať na menšie časti.

Do kontajnerov je zakázané dávať: stavebný odpad, elektro odpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad ako papier, sklo a plasty, chemické látky a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami.

Ak budete mať veľkoobjemový odpad, ktorý sa dá vyseparovať (čistý polystyrén, tvrdené plasty, elektro odpad), aj tento môžete priniesť počas upratovania a uskladníme ho samostatne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Obecný úrad