Havarijný stav na kanalizácii

Vážení občania,

prosím odstavte si prosím u seba doma kanalizačné čerpadlá – poistky, máme preseknutú prípojku na kanalizácii na Dolinke.

Potrebujeme znížiť tlak.

Budeme Vás informovať.

Ďakujem za pochopenie.

Zverejnené 6. októbra 2022.
Bez úpravy .