Elektronické služby
Menu
Aktuality
25.07.2019
Zmeny cestovných poriadkov 2019
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú platné od 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte nejaké požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom, aby ste ich zaslali na m... Viac »

04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »

01.03.2019
Otvárame Náš obchod
V piatok 1.3.2019 o 15:00 otvárame Náš obchod, ktorý sme kompletne zrekonštruovali a ktorý bude prevádzkovať Obec Hurbanova Ves.

Našim cieľom je ponúkať cenovo dostupný a kvalitný tovar (potraviny, drogéria, mrazený tovar, nápoje a pod.), ktorého sorti... Viac »


Zverejnené zmluvy

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2019
 

       
16.08.2019 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Vzájomná dohoda o ukončení zmluvy o pripojení k informačnému systému ZML-2019014
16.08.2019 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Zmluva o pripojení k informačnému systému ZML-2019013
15.08.2019 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019011
24.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien ZML-2019010
24.07.2019 Labaš, s.r.o. Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy ZML-2018012-D1
24.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-275002019
24.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-229002019
24.07.2019 Lukáš Michalik Zmluva voda a kanalizácia VK-239002019
24.07.2019 Martin Malátek Zmluva voda a kanalizácia VK-233002019
24.07.2019 Michal Beňo Zmluva voda a kanalizácia VK-238002019
24.07.2019 Miroslav Németh Zmluva voda a kanalizácia VK-232002019
24.07.2019 PhDr. Peter Milo Zmluva voda a kanalizácia VK-235002019
10.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-230002019
10.07.2019 Marek Úradníček Zmluva voda a kanalizácia VK-299002019
06.06.2016 Marek Bilický Zmluva voda a kanlizácia VK-044022019
07.05.2019 Anna Boldovjáková Zmluva voda a kanalizácia VK-298002019
07.05.2019 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-227002019
04.06.2019 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - ČOV ZML-2019009
04.06.2019 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - kanalizácia ZML-2019008
04.06.2019 N.M. audit, s.r.o. Zmluva o auditorských službách ZML-2019007
04.06.2019 VPP, a.s. Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu ZML-2019006
29.04.2019 Ing. Renáta Šimková Zmluva voda a kanalizácia VK-237002019
29.04.2019 Martin Košťál Zmluva voda a kanalizácia VK-236002019
29.04.2019 Ján Kolačkovský Zmluva voda a kanalizácia VK-234002019
30.03.2019 Marcel Richtárik Zmluva voda a kanalizácia VK-032002019
28.02.2019 Minit Slovakia, s.r.o. Zmluva o výpožičke zariadení ZML-2019005
08.02.2019 Dve sestry, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov ZML-2019004
31.01.2019 Minit Slovakia, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019003
17.01.2019 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie UVSR-1098/2018
16.01.2019 IOC, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019001
02.01.2019 Mgr. Tatiana Obrtlíková Zmluva voda a kanalizácia VK-209012019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 verzia pre tlač