Elektronické služby
Menu
Aktuality
04.10.2018
Lampiónový sprievok 12.10.2018 o 18,00 hod.
Pozývame všetkých malých aj veľkých na lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční v piatok 12.10.2018 o 18,00 hod. Stretneme sa pred Materskou škôlkou. Lampión si každý prinesie podľa vlastného výberu. V prípade nepriaznivého počasia sa sprievod presunie na sobotu 13.10.2018. Potvrdenie dátumu sprievodu oznámime vyhlásením v obecnom rozhlase a e-mailom.
Tešíme sa na vás. Viac »

20.09.2018
Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce 2018
Miestna volebná komisia v Hurbanovej Vsi zaregistrovala dňa 17.9.2018 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 nasledovných kandidátov:

Zoznam kandidátov na starostu obce


P. č.
... Viac »

27.08.2018
Oznámenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves

hurbanova.ves@azet.sk

Miestna volebná komisia plní i funkciu okrskove... Viac »

16.08.2018
Nové cestovné poriadky od 19.8.2018
Pozor zmena autobusového spojenia od 19.8.2018!!! Viac »


Zverejnené zmluvy

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2018
 

       
25.09.2018 Tomáš Skalský Zmluva voda a kanalizácia VK-294002018
25.09.2018 ZSE Energia, a.s. Dodatok E-benefit ZML-2018008
25.09.2018 Ján Vincek Zmluva voda a kanalizácia VK-184022018
28.08.2018 Ján Brinza Zmluva voda a kanalizácia VK-293002018
28.08.2018 EKOM PLUS, s.r.o. Dodatok k zmluve č. 2 ZML-2016001-D2
28.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve - balík ZML-2018007
30.07.2018 LACI TRADE, s.r.o. Zmuva o dielo - dodatok č. 1 ZML-2018002-D1
24.07.2018 Eva Telekešová Zmluva voda a kanalizácia VK-290002018
16.07.2018 Ing. Tomáš Kramarič Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby ZML-2018006
30.05.2018 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o municiplálnom úvere ZML-2018005
30.05.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 072BA130005 ZML-2018004-D1
14.05.2018 Pavol Kičin Zmluva voda a kanalizácia VK-211012018
14.05.2018 Martina Karabová Zmluva voda a kanalizácia VK-210012018
07.05.2018 Ján Csöllei Zmluva voda a kanalizácia VK-289002018
07.05.2018 Vladimír Abrahám Zmluva voda a kanalizácia VK-288002018
20.04.2018 Jana Bartošová Zmluva voda a kanalizácia VK-287002018
09.04.2018 Pavol Ďurči Zmluva voda a kanalizácia VK-286002018
09.04.2018 Ing. Róbert Lisý Zmluva voda a kanalizácia VK-285002018
09.04.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 072BA130005 ZML-2018004
04.04.2018 Karol Drška Kúpna zmluva zmluva o vecnom bremene parc. č. 84/5 ZML-2016022
21.03.2018 Ing. Tomáš Vojtek Zmluva voda a kanalizácia VK-284002018
19.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva o výkone činnosti zodpovednej osoby ZML-2018001
19.03.2018 Zuzana Kiššová a Julianna Lévayová Zmluva o nájme pozemku ZML-2017006
19.03.2018 Zuzana Kiššová Zmluva voda a kanalizácia VK-038012017
16.03.2018 Marián Gál Zmluva voda a kanalizácia VK-283012018
16.03.2018 Marián Gál Zmluva voda a kanalizácia VK-283002018
16.03.2018 SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA, s.r.o. Mandátna zmluva ZML-2018003
16.03.2018 LACI TRADE, s.r.o. Zmluva o dielo ZML-2018002
05.03.2018 Dušan Pokrývka Zmluva voda a kanalizácia VK-282002018
14.02.2018 Martin Košťál Zmluva voda a kanalizácia VK-236002018
14.02.2018 Jana Halinkovičová Zmluva voda a kanalizácia VK-220002017
14.02.2018 Linda Petraková Zmluva voda a kanalizácia VK-219002017
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 verzia pre tlač