Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.04.2018
Verejné zhromaždenie občanov 19.4.2018
Pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov dňa 19.4.2018 o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.
Predmetom zhromaždenia bude informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci.... Viac »

09.03.2018
Výsledok VO - Stavebné úpravy obecnej budovy
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodno... Viac »

12.02.2018
Karneval 2018
Pozývame Vás na Karneval 2018, ktorý sa bude konať v sobotu 17.2.2018 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Hurbanovej Vsi.
Občerstvenie zo strany mamičiek (sladké aj slané) bude vítané.
Účasť detí do 15 rokov prosíme nahlásiť na Obecný úrad v Hurbanovej Vsi d... Viac »

26.01.2018
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín WIND2, s.r.o.


Zverejnené objednávky a faktúry

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.Rok 2018

Interné číslo Dátum Druh Externé číslo Dodávateľ Predmet Hodnota v €
DF2017/100157 21.12.2017 F 3106266831 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 46,54
DF2017/100159 27.12.2017 F 2017048 Karol Jáger OcÚ servisná prehliadka EZS 396,50
DF2017/100160 27.12.2017 F 2017048 Karol Jáger ČOV servisná prehliadka EZS 336,50
DF2017/100162 27.12.2017 F 171353 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 366,00
DF2017/100163 31.12.2017 F 8200123880 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2017/100164 31.12.2017 F 211712121 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 923,38
DF2017/100165 31.12.2017 F 7270026703 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 97,15
DF2017/100166 31.12.2017 F 7102779554 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -316,62
DF2017/100167 31.12.2017 F 7010665397 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec -1141,92
DF2017/100168 31.12.2017 F 7240662900 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 255,26
DF2017/100169 31.12.2017 F 7240662807 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 114,53
DF2017/100170 31.12.2017 F 7452147701 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn obec -236,05
DF2017/100171 31.12.2017 F 1701168851 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
DF2018/001 02.01.2018 F 20180577 MADE spol.s r.o. Systémová podpora Urbis 100,00
DF2018/002 05.01.2018 F 7531797321 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/003 04.01.2018 F 7449843419 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 509,06
DF2018/004 05.01.2018 F 7531797322 ZSE Energia, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 1153,72
DF2018/005 06.01.2018 F 7449843420 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/006 15.01.2018 F 7313843388 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 673,00
DF2018/007 16.01.2018 F 18010151 CBS spol. s.r.o. Kniha Pezinsko a Senecko 230,00
DF2018/008 22.01.2018 F 8201653535 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 52,60
DF2018/009 01.02.2018 F 7318840878 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 652,00
DF2018/010 30.01.2018 F 7010669840 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 607,72
DF2018/011 30.01.2018 F 7010669839 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -235,50
DF2018/012 01.02.2018 F 7449864399 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 664,80
DF2018/013 01.02.2018 F 7541303910 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 58,82
DF2018/014 31.01.2018 F 8202079224 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DF2018/015 31.01.2018 F 211801130 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 823,72
DF2018/016 31.01.2018 F 7141104207 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 110,64
DF2018/017 07.02.2018 F 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,88
DF2018/018 17.02.2018 F 201808 Divadlo Jaja Kultúrne podujatie 250,00
DF2018/019 19.02.2018 F 1800021182 Stavebniny DEK OcÚ materiál 7,52
DF2018/020 20.02.2018 F 10180260 SOVA SK OcÚ materiál 43,20

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011


 verzia pre tlač