Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »

15.04.2020
Nový cestovný poriadok platný od 19.4.2020

28.03.2020
Núdzový stav od 28.3.2020
Od 28.3.2020 0:00 je v SR Vyhlásený Núdzový stav.

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinn... Viac »


Zverejnené objednávky a faktúry

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.ROK 2020

Interné číslo Dátum Externé číslo Dodávateľ Predmet Suma v €
DFD2019/8 03.09.2019 649049137 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -11,88
DFD2019/19 31.12.2019 8431745632 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovanie plyn -2133,32
DFI2019/032 26.02.2019 99202872 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 126,40
DFI2019/118 10.05.2019 190100320 AGRAX, spol. s r.o. Potraviny nákup tovaru 277,92
DF2019/142 21.12.2019 8249118987 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 44,46
DF2019/143 31.12.2019 8249640100 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,05
DF2019/144 31.12.2019 7111908791 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec 220,37
DF2019/145 31.12.2019 7220807884 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 118,76
DF2019/146 31.12.2019 211912151 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1638,94
DFI2019/287 30.08.2019 99213426 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 112,48
DFI2019/443 27.12.2019 191525 AQUASECO, s.r.o. ČOV rozbor vody 180,00
DFI2019/444 31.12.2019 6603620 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2019/445 31.12.2019 2019105635 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 561,25
DFI2019/446 31.12.2019 7220805930 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina vyúčtovanie 212,07
DFI2019/447 31.12.2019 7220805931 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina vyúčtovanie 1060,56
DFI2019/448 31.12.2019 7111908791 ZSE Energia, a.s. Potraviny elektrina vyúčtovanie 1682,68
DF2020/001 02.01.2020 20200609 MADE spol.s r.o. OcÚ služby 100,00
DFI2020/001 02.01.2020 1020000115 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 57,02
DFD2020/01 29.01.2020 7141343673 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina Potraviny -153,93
DFO2020/01 05.02.2020 202001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné Potraviny 369,80
DF2020/002 10.01.2020 8648745604 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 507,00
DFI2020/002 02.01.2020 000210057000007 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 15,84
DFD2020/02 31.01.2020 8820003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -8,68
DFO2020/02 18.02.2020 202002 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné ČOV 295,20
DF2020/003 07.01.2020 7661507974 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 240,70
DFI2020/003 05.01.2020 20770000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1960,50
DFD2020/03 30.01.2020 8270003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -2,95
DFO2020/03 24.02.2020 8101128420 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Poplatok za odber podzemných vôd r. 2020 680,60
DF2020/004 07.01.2020 7661507975 ZSE Energia, a.s. Elektrina verejné osvetlenie 1450,07
DFI2020/004 03.01.2020 20200102 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 98,81
DFD2020/04 30.01.2020 8260003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -0,91
DFO2020/04 06.03.2020 8102128419 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vyúčtovanie poplatku za odber podzemných vôd 105,58
DF2020/005 20.01.2020 1902600307 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP rok 2019 432,00
DFI2020/005 08.01.2020 52650000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 774,63
DFD2020/05 30.01.2020 12700263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -1,38
DFO2020/05 27.04.2020 6824439443 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné ČOV 334,86
DF2020/006 20.01.2020 012020 Dve sestry s. r. o. OcÚ služby 352,00
DFI2020/006 09.01.2020 1020003079 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 101,45
DFD2020/06 31.01.2020 8840003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -1,47
DFO2020/06 27.04.2020 6824439398 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistné Kanalizácia 909,49
DF2020/007 21.01.2020 8251348241 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 45,30
DFI2020/007 10.01.2020 649073257 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 84,13
DFD2020/07 31.01.2020 8850003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -2,38
DF2020/008 27.01.2020 5050844953 Internet Mall Slovakia OcÚ materiál 126,90
DFI2020/008 13.01.2020 9262606442 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 119,72
DFD2020/08 31.01.2020 8830003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -0,71
DF2020/009 20.01.2020 20200030 Ladislav Molnár - ROTALIX Revízia hasiacich zariadení 92,34
DFI2020/009 12.01.2020 87100000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1504,76
DFD2020/09 28.02.2020 19840003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -0,91
DF2020/010 29.01.2020 770331689 Ticket Service, s.r.o. OcÚ stravné lístky 497,28
DFI2020/010 09.01.2020 2000023 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 20,39
DFD2020/10 28.02.2020 19820003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru - dobropis -0,67
DF2020/011 01.02.2020 8687495200 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 492,00
DFI2020/011 10.01.2020 20200460 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 90,47
DFD2020/11 03.03.2020 20850003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -0,91
DF2020/012 30.01.2020 202000491 BALTYRE, s.r.o. OcÚ materiál 38,14
DFI2020/012 07.01.2020 7661508603 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 887,07
DFD2020/12 24.03.2020 27150003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -10,03
DF2020/013 27.01.2020 2000001 Ján Popluhár - JAPOP OcÚ oprava, údržba 192,62
DFI2020/013 07.01.2020 7661508602 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina 745,14
DFD2020/13 08.04.2020 32850003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -0,40
DF2020/014 31.01.2020 7220809250 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 123,43
DFI2020/014 15.01.2020 649073952 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 121,51
DFD2020/14 01.04.2020 31210003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -1,48
DF2020/015 01.02.2020 7700922017 ZSE Energia, a.s. Elektrina cintorín 25,94
DFI2020/015 10.01.2020 2020100120 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 353,41
DFD2020/15 31.03.2020 302200003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -69,71
DF2020/016 31.01.2020 8251868840 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,41
DFI2020/016 15.01.2020 125950000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 661,47
DFD2020/16 01.04.2020 41500263 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -6,50
DF2020/017 07.02.2020 88192436 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 0,50
DFI2020/017 16.01.2020 1020008754 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 62,30
DFD2020/17 07.02.2020 649078806 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -17,18
DF2020/018 05.02.2020 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska OcÚ koncesionárske poplatky 57,18
DFI2020/018 14.01.2020 20200688 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 95,53
DFD2020/18 29.04.2020 39250003 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru -1,48
DF2020/019 31.01.2020 212001123 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1560,80
DFI2020/019 19.01.2020 159350000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1048,31
DF2020/020 17.02.2020 0014000581 AGROTEST OcÚ materiál 62,94
DFI2020/020 15.01.2020 2020045 DART, s.r.o. Potraviny služby 180,00
DF2020/021 20.02.2020 2020043 BestLED, s.r.o. Verejné osvetlenie materiál 977,70
DFI2020/021 20.01.2020 120200034 FINTA, s.r.o. Kanalizácia materiál 98,40
DF2020/022 12.02.2020 20200017 PROUNION, a.s. OcÚ poradenské služby 1758,94
DFI2020/022 16.01.2020 2000062 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 27,61
DF2020/023 01.03.2020 1020030004 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 03/2019 - 05/2020 90,00
DFI2020/023 22.01.2020 649075371 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 137,09
DF2020/024 01.03.2020 8697210482 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 466,00
DFI2020/024 22.01.2020 20200027 EP Slovakia s. r. o. VODA materiál 138,00
DF2020/025 01.03.2020 7621446862 ZSE Energia, a.s. Elektrina cintorín 25,94
DFI2020/025 22.01.2020 198540000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1743,93
DF2020/026 29.02.2020 7210854627 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 118,84
DFI2020/026 23.01.2020 1020013803 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 76,97
DF2020/027 07.03.2020 10200287 SOVA SK OcÚ materiál evidencia obyvateľov 43,20
DFI2020/027 20.01.2020 2020100235 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 443,10
DF2020/028 29.02.2020 212002123 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1394,62
DFI2020/028 14.01.2020 8251018690 Slovak Telekom, a.s. Potraviny telefón 23,00
DF2020/029 29.02.2020 8254120833 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 44,98
DFI2020/029 31.12.2019 356590143 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru dobropis -112,82
DF2020/030 21.02.2020 8253600921 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 47,46
DFI2020/030 21.01.2020 20201201 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 82,41
DF2020/031 09.03.2020 2019061 Afeite, s.r.o. OcÚ materiál - Covid-19 115,05
DFI2020/031 26.01.2020 231900000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 609,77
DF2020/032 16.03.2020 200126 GM ELEKTRO, s.r.o. Verejné osvetlenie materiál 1600,88
DFI2020/032 26.01.2020 231750000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 489,59
DF2020/033 16.03.2020 2010328406 Ing. Josef Chmelař OcÚ materiál - Covid-19 44,69
DFI2020/033 30.01.2020 1020018900 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 52,75
DF2020/034 19.03.2020 200405 Wolfert, s. r. o. OcÚ materiál - Covid-19 43,54
DFI2020/034 24.01.2020 20201464 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 86,54
DF2020/035 23.03.2020 302000989 Papírenské zboží OcÚ materiál - Covid-19 122,00
DFI2020/035 29.01.2020 268600000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 227,00
DF2020/036 23.03.2020 2020000003 Nezisková organizácia Ľ. Štúra OcÚ materiál - Covid-19 1515,00
DFI2020/036 29.01.2020 268850000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 538,75
DF2020/037 21.03.2020 8255866564 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 46,14
DFI2020/037 31.01.2020 649077326 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 155,02
DF2020/038 26.03.2020 2202003708 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. OcÚ materiál evidencia obyvateľov 121,94
DFI2020/038 03.02.2020 9262907854 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 125,70
DF2020/039 26.03.2020 2004284 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,40
DFI2020/039 02.02.2020 298830000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 576,31
DF2020/040 03.04.2020 2020301 Alphabet partner s.r.o. OcÚ materiál - Covid-19 324,00
DFI2020/040 02.02.2020 298600000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 574,68
DF2020/041 29.03.2020 202882 Handymade s.r.o. OcÚ materiál - Covid-19 53,28
DFI2020/041 31.01.2020 6610520 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DF2020/042 30.03.2020 200222 FER Farby, s.r.o. OcÚ materiál - Covid-19 46,90
DFI2020/042 31.01.2020 2020100412 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 491,51
DF2020/043 01.04.2020 20201668 MADE spol.s r.o. OcÚ služby 100,00
DFI2020/043 31.01.2020 20201969 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 144,90
DF2020/044 30.03.2020 2001550 MEDIHUM, s.r.o. OcÚ materiál - Covid-19 10,80
DFI2020/044 06.02.2020 649078422 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 175,39
DF2020/045 31.03.2020 9040309285 Lidl Slovenská republika, v.o.s. OcÚ materiál 54,97
DFI2020/045 05.02.2020 337490000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1031,44
DF2020/046 01.04.2020 8648842783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 271,00
DFI2020/046 05.02.2020 337180000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 417,00
DF2020/047 03.04.2020 2020020 ATYPKOV Verejné osvetlenie materiál 376,61
DFI2020/047 06.02.2020 1020023682 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 37,79
DF2020/048 31.03.2020 1560008861 Centrum polygrafických služieb OcÚ materiál evidencia obyvateľov 40,08
DFI2020/048 30.01.2020 2000126 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 41,35
DF2020/049 31.03.2020 600759 Agromont Nitra, spol. s r.o. OcÚ materiál - Covid-19 31,20
DFI2020/049 04.02.2020 202040178 Hydromeliorácie, štátny podnik Kanalizácia služby 190,80
DF2020/050 31.03.2020 8256388875 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
DFI2020/050 04.02.2020 652309304 GU SLOVENSKO, s.r.o. Potraviny oprava, údržba 125,00
DF2020/051 31.03.2020 7230760645 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 111,76
DFI2020/051 01.02.2020 7700922464 ZSE Energia, a.s. Potraviny elektrina 163,64
DF2020/052 12.03.2020 202010342 JV INTERSAD, spol. s r.o. OcÚ služby 724,56
DFI2020/052 01.02.2020 7700922345 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 887,07
DF2020/053 13.03.2020 202010343 JV INTERSAD, spol. s r.o. OcÚ služby 726,84
DFI2020/053 07.02.2020 20202474 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 98,78
DF2020/054 31.03.2020 212003153 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1595,44
DFI2020/054 09.02.2020 367730000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 496,35
DF2020/055 14.04.2020 20215 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS OcÚ materiál 373,43
DFI2020/055 09.02.2020 367740000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 240,76
DF2020/056 01.04.2020 7631426506 ZSE Energia, a.s. Elektrina cintorín 25,94
DFI2020/056 09.02.2020 367550000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 578,71
DF2020/057 02.04.2020 92021410 CENTRALCHEM, s.r.o. OcÚ materiál - Covid-19 59,10
DFI2020/057 12.02.2020 649079370 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 82,43
DF2020/058 21.04.2020 8258136581 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 47,22
DFI2020/058 12.02.2020 405100000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 460,64
DF2020/059 23.04.2020 20200269 Najlacnejsiedreviny s.r.o. OcÚ materiál - dreviny 129,73
DFI2020/059 06.02.2020 2000172 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 20,14
DF2020/060 01.05.2020 8697272090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 125,00
DFI2020/060 10.02.2020 2020100548 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 421,27
DF2020/061 01.05.2020 7691020838 ZSE Energia, a.s. Elektrina cintorín 25,94
DFI2020/061 13.02.2020 1020028971 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 173,50
DF2020/062 30.04.2020 8258661370 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,08
DFI2020/062 12.02.2020 405330000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1220,31
DF2020/063 06.05.2020 392710181 Ticket Service, s.r.o. OcÚ stravné lístky 497,28
DFI2020/063 16.02.2020 436210000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 659,53
DF2020/064 30.04.2020 192020 Juraj Fekete elektroslužba Verejné osvetlenie - oprava, údržba 145,00
DFI2020/064 16.02.2020 436010000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 293,18
DF2020/065 30.04.2020 7200921504 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 100,80
DFI2020/065 14.02.2020 20202981 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 110,03
DF2020/066 30.04.2020 212004064 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 2568,17
DFI2020/066 18.02.2020 649080516 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 47,33
DF2020/067 20.04.2020 202010410 JV INTERSAD, spol. s r.o. OcÚ služby 599,28
DFI2020/067 18.02.2020 649080507 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 12,50
DF2020/068 19.05.2020 0078983 Möbelix SK, s. r. o. OcÚ materiál 49,00
DFI2020/068 14.02.2020 8253261887 Slovak Telekom, a.s. Potraviny telefón 23,00
DF2020/069 20.05.2020 10200514 SOVA SK OcÚ materiál 64,80
DFI2020/069 19.02.2020 478420000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 576,40
DF2020/070 21.05.2020 8260416338 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 46,20
DFI2020/070 19.02.2020 478520000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 789,79
DF2020/071 26.05.2020 1020200412 Hudiny, s.r..o. OcÚ materiál 95,95
DFI2020/071 20.02.2020 1020034204 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 50,69
DF2020/072 01.06.2020 1020060018 osobnyudaj.sk, s.r.o. OcÚ služby GDPR 06/2020 - 08/2020 90,00
DFI2020/072 18.02.2020 20203204 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 97,83
DF2020/073 01.06.2020 7671562589 ZSE Energia, a.s. Elektrina cintorín 25,94
DFI2020/073 24.02.2020 9262908080 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 119,78
DF2020/074 01.06.2020 8706988536 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn obec 72,00
DFI2020/074 23.02.2020 510360000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 826,99
DF2020/075 01.06.2020 2020006 Arnold Nyársik - Nákladná doprava OcÚ služby 288,00
DFI2020/075 23.02.2020 510170000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 551,92
DF2020/076 31.05.2020 7171141606 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 100,63
DFI2020/076 25.02.2020 649081957 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 115,01
DF2020/077 31.05.2020 8262184443 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,06
DFI2020/077 20.02.2020 2020100723 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 473,43
DF2020/078 31.05.2020 212005054 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 1886,76
DFI2020/078 18.02.2020 2000217 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 31,28
DFI2020/079 26.02.2020 548570000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 512,23
DFI2020/080 26.02.2020 548830000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1051,73
DFI2020/081 25.02.2020 20203694 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 81,27
DFI2020/082 01.03.2020 578580000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 478,91
DFI2020/083 01.03.2020 578430000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 427,58
DFI2020/084 01.03.2020 578590000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 199,20
DFI2020/085 28.02.2020 20203947 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 75,80
DFI2020/086 29.02.2020 6617120 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2020/087 05.03.2020 1020044678 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 84,60
DFI2020/088 05.03.2020 1020044697 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 9,60
DFI2020/089 27.02.2020 2000271 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 24,62
DFI2020/090 29.02.2020 2020100894 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 470,72
DFI2020/091 04.03.2020 615730000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 552,23
DFI2020/092 04.03.2020 615860000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 891,72
DFI2020/093 01.03.2020 7621447305 ZSE Energia, a.s. Potraviny elektrina 163,64
DFI2020/094 01.03.2020 7621447187 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 887,07
DFI2020/095 27.02.2020 1020041970 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 79,62
DFI2020/096 03.03.2020 20204203 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 83,43
DFI2020/097 08.03.2020 000210038004205 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 49,92
DFI2020/098 05.03.2020 200238 AQUASECO, s.r.o. ČOV rozbor vody 276,00
DFI2020/099 09.03.2020 9263506846 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 106,99
DFI2020/100 08.03.2020 646990000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 429,89
DFI2020/101 08.03.2020 646980000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 30,97
DFI2020/102 08.03.2020 647160000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 626,19
DFI2020/103 10.03.2020 000210008014982 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 137,52
DFI2020/104 11.03.2020 685340000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 578,71
DFI2020/105 11.03.2020 685460000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1576,94
DFI2020/106 11.03.2020 649084817 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 137,30
DFI2020/107 12.03.2020 1020050280 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 122,35
DFI2020/108 05.03.2020 2000318 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 18,30
DFI2020/109 08.03.2020 20203 BLO voda kúrenie, s.r.o. ČOV oprava 985,20
DFI2020/110 10.03.2020 20204760 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 69,31
DFI2020/111 10.03.2020 2020101013 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 488,66
DFI2020/112 12.03.2020 000210011011462 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 64,51
DFI2020/113 14.03.2020 000210006006993 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 155,64
DFI2020/114 15.03.2020 715580000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1011,02
DFI2020/115 15.03.2020 715430000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 625,78
DFI2020/116 15.03.2020 715590000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 694,35
DFI2020/117 13.03.2020 20205039 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 94,51
DFI2020/118 17.03.2020 649085977 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 241,66
DFI2020/119 17.03.2020 000210056003164 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 104,30
DFI2020/120 17.03.2020 40201202 DIGICOM, s.r.o. ČOV materiál 14,76
DFI2020/121 18.03.2020 752120000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 625,60
DFI2020/122 18.03.2020 752240000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1371,24
DFI2020/123 19.03.2020 1020055109 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 31,08
DFI2020/124 14.03.2020 8255525341 Slovak Telekom, a.s. Potraviny telefón 23,00
DFI2020/125 19.03.2020 000210019016894 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 77,66
DFI2020/126 20.03.2020 649086679 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 101,59
DFI2020/127 22.03.2020 781550000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1316,01
DFI2020/128 22.03.2020 781430000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 96,88
DFI2020/129 22.03.2020 781440000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 477,66
DFI2020/130 24.03.2020 000210005020349 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 209,04
DFI2020/131 20.03.2020 2020101174 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 713,67
DFI2020/132 19.03.2020 2000367 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 37,86
DFI2020/133 25.03.2020 649087209 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 185,44
DFI2020/134 20.03.2020 20205398 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 82,25
DFI2020/135 25.03.2020 816980000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 30,98
DFI2020/136 25.03.2020 816970000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 322,00
DFI2020/137 25.03.2020 817170000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1281,08
DFI2020/138 26.03.2020 1020059756 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 86,58
DFI2020/139 24.03.2020 200483 Wolfert, s. r. o. Potraviny materiál 104,60
DFI2020/140 26.03.2020 000210057002597 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 22,18
DFI2020/141 19.03.2020 1020057550 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 86,35
DFI2020/142 29.03.2020 840240000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 31,97
DFI2020/143 29.03.2020 840250000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 753,05
DFI2020/144 29.03.2020 840420000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1409,85
DFI2020/145 29.03.2020 840230000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 61,97
DFI2020/146 20.03.2020 2019060 Afeite, s.r.o. Potraviny materiál 273,60
DFI2020/147 30.03.2020 9262504441 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 122,39
DFI2020/148 27.03.2020 20205563 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 96,62
DFI2020/149 30.03.2020 2000638 LUMAX, s. r. o. Potraviny materiál 128,83
DFI2020/150 31.03.2020 649088218 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 155,17
DFI2020/151 31.03.2020 20205635 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 82,62
DFI2020/152 31.03.2020 6623920 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2020/153 01.04.2020 873840000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 618,60
DFI2020/154 01.04.2020 874020000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 963,25
DFI2020/155 31.03.2020 2000438 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 60,26
DFI2020/156 02.04.2020 1020064561 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 98,66
DFI2020/157 31.03.2020 2020101315 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 645,22
DFI2020/158 01.04.2020 7631426868 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 887,07
DFI2020/159 01.04.2020 7631426993 ZSE Energia, a.s. Potraviny elektrina 163,64
DFI2020/160 01.04.2020 7631426867 ZSE Energia, a.s. VODA elektrina 745,14
DFI2020/161 07.04.2020 000210037001276 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 19,20
DFI2020/162 07.04.2020 649089443 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 173,03
DFI2020/163 05.04.2020 899380000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 33,78
DFI2020/164 05.04.2020 899390000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 381,10
DFI2020/165 05.04.2020 899520000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1123,32
DFI2020/166 08.04.2020 937220000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 752,06
DFI2020/167 08.04.2020 937230000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 61,97
DFI2020/168 08.04.2020 937330000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 816,72
DFI2020/169 08.04.2020 937340000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1506,21
DFI2020/170 09.04.2020 1020069987 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 120,40
DFI2020/171 14.04.2020 649090297 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 166,00
DFI2020/172 09.04.2020 2000468 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 28,62
DFI2020/173 16.04.2020 1020072743 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 153,17
DFI2020/174 10.04.2020 2020101467 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 623,50
DFI2020/175 15.04.2020 971520000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 69,43
DFI2020/176 15.04.2020 971530000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 32,02
DFI2020/177 15.04.2020 971550000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 731,90
DFI2020/178 15.04.2020 971540000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 32,48
DFI2020/179 15.04.2020 971660000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1990,22
DFI2020/180 15.04.2020 971560000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 62,95
DFI2020/181 14.04.2020 8257793315 Slovak Telekom, a.s. Potraviny telefón 23,00
DFI2020/182 17.04.2020 20206205 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 132,83
DFI2020/183 05.03.2020 649083978 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 162,79
DFI2020/184 17.04.2020 649090994 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 143,26
DFI2020/185 17.04.2020 000210056005118 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 97,34
DFI2020/186 19.04.2020 998080000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 719,90
DFI2020/187 19.04.2020 998180000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1438,39
DFI2020/188 20.04.2020 9263205310 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 115,42
DFI2020/189 16.04.2020 2000509 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 20,87
DFI2020/190 22.04.2020 649091774 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 121,03
DFI2020/191 23.04.2020 1020077435 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 79,13
DFI2020/192 22.04.2020 1035970000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 423,22
DFI2020/193 22.04.2020 103611000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 934,38
DFI2020/194 15.04.2020 87600143 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru dobropis -109,20
DFI2020/195 20.04.2020 2020101562 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 605,08
DFI2020/196 26.04.2020 1061620000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 536,45
DFI2020/197 26.04.2020 1061800000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1352,28
DFI2020/198 27.04.2020 649092790 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 207,84
DFI2020/199 24.04.2020 20206467 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 124,26
DFI2020/200 29.04.2020 1098810000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1230,35
DFI2020/201 29.04.2020 1098620000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 483,92
DFI2020/202 30.04.2020 649093593 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 163,50
DFI2020/203 30.04.2020 1020082002 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 67,69
DFI2020/204 03.05.2020 1117140000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1149,30
DFI2020/205 03.05.2020 1116970000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 450,41
DFI2020/206 28.04.2020 2000546 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 40,68
DFI2020/207 30.04.2020 20206725 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 83,46
DFI2020/208 30.04.2020 2020101713 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 694,63
DFI2020/209 06.05.2020 1153940000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1138,85
DFI2020/210 06.05.2020 1153830000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 684,20
DFI2020/211 06.05.2020 649094392 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 186,17
DFI2020/212 06.05.2020 649094598 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 12,50
DFI2020/213 07.05.2020 1020086419 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 121,28
DFI2020/214 01.05.2020 7691021160 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 887,07
DFI2020/215 01.05.2020 7691021277 ZSE Energia, a.s. Potraviny elektrina 163,64
DFI2020/216 04.05.2020 200421 AQUASECO, s.r.o. ČOV rozbor vody 276,00
DFI2020/217 07.05.2020 20207023 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 82,22
DFI2020/218 22.04.2020 649091879 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 128,93
DFI2020/219 10.05.2020 1172150000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 592,97
DFI2020/220 10.05.2020 1172330000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1267,83
DFI2020/221 11.05.2020 9263205398 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 141,34
DFI2020/222 12.05.2020 649095387 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 164,99
DFI2020/223 05.05.2020 2000598 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 21,16
DFI2020/224 14.05.2020 1020090165 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 66,17
DFI2020/225 10.05.2020 2020101808 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 492,22
DFI2020/226 13.05.2020 1212590000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 907,70
DFI2020/227 13.05.2020 1212440000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 452,76
DFI2020/228 15.05.2020 649096488 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 223,25
DFI2020/229 17.05.2020 1243380000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 459,79
DFI2020/230 17.05.2020 1243560000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1251,18
DFI2020/231 15.05.2020 20207355 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 95,93
DFI2020/232 19.05.2020 649097037 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 182,45
DFI2020/233 20.05.2020 1283770000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 505,84
DFI2020/234 20.05.2020 1283930000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 242,24
DFI2020/235 20.05.2020 1283910000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1031,75
DFI2020/236 21.05.2020 1020095377 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 148,80
DFI2020/237 14.05.2020 8260072119 Slovak Telekom, a.s. Potraviny telefón 23,00
DFI2020/238 19.05.2020 20207530 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 79,01
DFI2020/239 22.05.2020 649098218 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 225,00
DFI2020/240 24.05.2020 1315340000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1409,41
DFI2020/241 24.05.2020 1315170000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 773,64
DFI2020/242 22.05.2020 20207720 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 102,35
DFI2020/243 20.05.2020 2020101960 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 682,05
DFI2020/244 27.05.2020 000210011024966 METRO Cash&Carry SR, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 30,42
DFI2020/245 26.05.2020 20200316 NORIA SK, s.r.o. ČOV materiál 364,20
DFI2020/246 19.05.2020 2000652 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 50,96
DFI2020/247 27.05.2020 1351920000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 640,91
DFI2020/248 27.05.2020 1352000000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 787,28
DFI2020/249 30.04.2020 6630520 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2020/250 31.05.2020 6637520 IOC, s.r.o. Potraviny služby 36,00
DFI2020/251 01.06.2020 20342 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS ČOV materiál 1008,00
DFI2020/252 01.06.2020 20343 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS ČOV oprava, údržba 663,60
DFI2020/253 30.05.2020 20190072 Alžbeta Kovácsová ČOV oprava, údržba 552,00
DFI2020/254 28.05.2020 1020100787 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 51,28
DFI2020/255 01.06.2020 649100138 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 123,49
DFI2020/256 31.05.2020 1382950000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 484,72
DFI2020/257 01.06.2020 9262908445 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 125,36
DFI2020/258 26.05.2020 2000690 ALICA Benická, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 15,83
DFI2020/259 31.05.2020 1383160000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1394,44
DFI2020/260 31.05.2020 2020102108 Rajček Michal - Fa Emont Potraviny nákup tovaru 625,30
DFI2020/261 05.06.2020 649101427 Bidfood Slovakia, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 191,46
DFI2020/262 03.06.2020 1420910000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 680,84
DFI2020/263 03.06.2020 1420920000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 31,00
DFI2020/264 03.06.2020 1421080000 LABAŠ, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 1166,63
DFI2020/265 04.06.2020 1020106192 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 169,62
DFI2020/266 04.06.2020 1020106191 Ryba Žilina, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 15,42
DFI2020/267 01.06.2020 7671562908 ZSE Energia, a.s. ČOV elektrina 887,07
DFI2020/268 01.06.2020 7671563024 ZSE Energia, a.s. Potraviny elektrina 163,64
DFI2020/269 29.05.2020 20208069 MINIT SLOVAKIA, s.r.o. Potraviny nákup tovaru 101,18


Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011


 verzia pre tlač