Elektronické služby
Menu
Aktuality
24.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018

19.11.2017
Návrh VZN č. 2/2017 o určovaní názvov ulíc

19.11.2017
Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o podmienkach určovania vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves

08.11.2017
Názvy ulíc 2. verzia
Vážení občania,

Predkladáme na verejnú diskusiu 2. nezáväzný pracovný návrh pomenovania ulíc v obci so zapracovanými pripomienkami...
Vaše návrhy očakávame s uvedením mena a priezviska na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi do 10.11.2017.
 
... Viac »


Zverejnené objednávky a faktúry

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty. 


Rok 2017

Dátum 
vystavenia
Druh Číslo Dodávateľ Predmet Hodnota v  €
21.12.2016 F 7611210166 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 20,98
23.12.2016 F 2016579 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 1134,00
27.12.2016 F 161123 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 180,00
31.12.2016 F 2792170693 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 38,18
31.12.2016 F 7220744695 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 604,53
31.12.2016 F 211612134 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 562,34
31.12.2016 F 7401241411 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn -6,17
31.12.2016 F 7220744696 ZSE Energia, a.s. Vyuctovanie elektriny obec -517,91
31.12.2016 F 7010629632 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -1025,48
31.12.2016 F 7200800818 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina VODA -54,17
31.12.2016 F 7452119382 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 357,57
22.11.2016 F 20161329 Disig Vydanie kvalifikovaného certifikátu 103,20
02.01.2017 F 20170593 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
05.01.2017 F 7429488740 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 454,22
05.01.2017 F 7429469656 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 2556,48
05.01.2017 F 7429469655 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
06.01.2017 F 7429488741 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
01.01.2017 F 7318580843 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 461,00
31.12.2016 F 1297411186 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
24.01.2017 F 17010005 REVISE a.s. Materiál ČOV 140,20
21.01.2017 F 3412173630 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 75,30
01.02.2017 F 7429517974 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
01.02.2017 F 7459017090 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
25.01.2017 F 8370101218 Wolters Kluwer Predplatné 79,80
31.01.2017 F 5793124511 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 38,15
13.01.2017 F 00417 LUKOVAK Oprava vodovodu 772,87
01.02.2017 F 7273724996 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 446,00
27.01.2017 F 270117020 MIROSLAV MAREK Výmena čerpadla 275,00
07.02.2017 F 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,88
13.02.2017 F 201708377 ESET,spol.s.r.o. Licencia 50,33
14.02.2017 F 1170569 ECO PRODUKT Obec materiál 53,40
31.01.2017 F 211701129 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 772,45
15.02.2017 F 2017059 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 756,00
22.02.2017 F 3413119741 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 39,50
27.02.2017 F 170155 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
01.03.2017 F 7273765482 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 421
01.03.2017 F 7489133778 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
28.02.2017 F 7794088764 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 39,02
01.03.2017 F 7429566973 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
28.02.2017 F 211702096 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 546,66
15.03.2017 F 1704585 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,50
16.03.2017 F 2520141024 SIKO KÚPEĽNE OcÚ materiál 146,99
16.03.2017 F 7401245793 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 11,84
15.03.2017 F 71000057 LEDart Materiál - verejné osvetlenie 1889,66
21.03.2017 F 3414094882 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 25,46
29.03.2017 F 117 Tomáš Skalský Výsadba drevín 803,74
01.04.2017 F 7303674863 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 234,00
03.04.2017 F 20171701 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
03.04.2017 F 2017015 Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov OcÚ materiál 104,50
31.03.2017 F 6795059432 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 46,26
01.04.2017 F 7459067929 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
01.04.2017 F 7459067928 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 435,96
01.04.2017 F 7459053494 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
09.04.2017 F 201700158 BAKTOMA SLOVAKIA Materiál ČOV 285,00
31.03.2017 F 211703137 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 946,98
12.04.2017 F 17040028 REVISE a.s. Materiál ČOV 142,30
09.04.2017 F 2017028 ATYPKOV Materiál - verejné osvetlenie 549,60
22.04.2017 F 3415071948 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 33,64
02.05.2017 F 770157320 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky 222,60
01.05.2017 F 7288772618 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 94,00
02.05.2017 F 7459080931 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.05.2017 F 0796035066 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,06
01.05.2017 F 7459092302 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
04.05.2017 F 170410 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
04.05.2017 F 1414700050 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 243,63
30.04.2017 F 211704148 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 859,85
10.05.2017 F 7383048453 GRUNDFOS s.r.o., organizačná zložka Oprava riadiacej jednotky ČOV 1468,66
15.05.2017 F 042017 Július Botló Elektroinštalačné práce ČOV 1132,31
18.05.2017 F 201701 Ing. Dagmar Horáková Overenie účtovnej závierky 800,00
30.05.2017 F 201766778 White Crystal KFT Materiál - kultúrne podujatia 135,19
02.06.2017 F 7318679631 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 44,00
05.06.2017 F 170249 Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS Oprava ČOV 570,00
21.05.2017 F 3416036217 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21,77
01.06.2017 F 7459125492 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
01.06.2017 F 7459114320 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
31.05.2017 F 8797012482 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 45,66
01.06.2017 F 7121264642 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina obec -364,74
06.06.2017 F 1410700054 Obec Zlaté Klasy Elektroinštalačné práce - verejné osvetlenie 609,30
31.05.2017 F 211705123 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 974,34
05.06.2017 F 11001417 AK SPORT Materiál ihrisko 98,43
12.06.2017 F 172017 Miroslav Duchaj - DIGITECH OcÚ oprava kotla 50,60
13.06.2017 F 3067126909 ELEKTROSPED, a. s. Materiál ČOV 451,20
19.06.2017 F 201605 Karol Kovarik Zemné práce ČOV 144,00
21.06.2017 F 3417024361 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21,18
27.06.2017 F 3305764987 Slovak Telekom, a.s. Materiál OcÚ - NTB 118,99
26.06.2017 F 170592 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
03.07.2017 F 20172678 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
30.06.2017 F 032017 Kovács Ladislav OcÚ oprava schodiska 530,00
30.06.2017 F 0797993781 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 46,78
01.07.2017 F 7218978378 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 41,00
01.07.2017 F 7459164224 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 601,70
01.07.2017 F 7429746681 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 64,44
01.07.2017 F 7429746682 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 1583,04
01.07.2017 F 7429753773 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 437,15
29.06.2017 F 20170092 Alžbeta Kovácsová Elektroinštalačné práce ČOV 483,48
07.07.2017 F 202017 Miroslav Duchaj - DIGITECH OcÚ oprava kotla 320,00

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011


 verzia pre tlač