Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »

15.04.2020
Nový cestovný poriadok platný od 19.4.2020

28.03.2020
Núdzový stav od 28.3.2020
Od 28.3.2020 0:00 je v SR Vyhlásený Núdzový stav.

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinn... Viac »


Výsledky volieb 2010

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
  Starosta

Počet hlasov

Podiel

1) Ing. Ľubomír Petrák, CSc.

90

92,78%

       
  Poslanci    
1) Ervín Kolárik

74

76,29 %

2) Ing. Peter Pospíšil

73

75,26 %

3) Branislav Skalský

69

71,13 %

4) Mgr. Miriam Mešková

65

67,01 %

5) Ing. Karel Kirsch

62

63,92 %

       
  Volebná účasť

97

42,36 %

 
 verzia pre tlač
poslať e-mailom