Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Výsledky komunálnych volieb 2006

 

 

Počet

Podiel

Počet voličov

207

 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách

 114

55,1 %

   
Starosta:  

 

Ing. Ľubomír Petrák, CSc.

110

96,5 %

 

 

Poslanci:

 

 

 Ivan Skalský

97 

85,1 %

 Zuzana Pospíšilová

87 

76,3 %

 Branislav Skalský

86 

75,4 %

 Ervín Kolárik

72 

 63,1 %

 Ing. Karel Kirsch

68 

59,6 %

Náhradník na  poslanca:

 

 

 Ing. Vladimír Medovarský

62 

54,4 %