Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Hurbanova Ves.

Pozvánka : Stolnotenisový vianočný turnaj

Vážení občania, pozývame vás na stolnotenisový vianočný turnaj, ktorý sa uskutoční 17.12.2022 od 10.00 v kultúrnom dome. Príďte si zasúťažiť o atraktívne ceny. Registrácia prebieha v hostinci Dve sestry do 16.12.2022.Zápisné je 5 €. Tešíme sa na vašu účasť!

Uskutočnila sa So 17.12 10:00