Elektronické služby
Menu
Aktuality
25.07.2019
Zmeny cestovných poriadkov 2019
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú platné od 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte nejaké požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom, aby ste ich zaslali na m... Viac »

04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »

01.03.2019
Otvárame Náš obchod
V piatok 1.3.2019 o 15:00 otvárame Náš obchod, ktorý sme kompletne zrekonštruovali a ktorý bude prevádzkovať Obec Hurbanova Ves.

Našim cieľom je ponúkať cenovo dostupný a kvalitný tovar (potraviny, drogéria, mrazený tovar, nápoje a pod.), ktorého sorti... Viac »


Uznesenie č. 1 z 27.02.2010

verzia pre tlač
 
Hlasovanie (4/0/0) (za/proti/zdržal sa)

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schvaľuje podmienky pripojenia na verejnú tlakovú kanalizáciu v Hurbanovej Vsi a

a)
schvaľuje výšku príspevku bytovej jednotky (rodinného domu alebo bytu v bytovom dome) na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves vo výške 1600,00 €,

b)
súhlasí s poskytnutím zľavy vo výške 75% z príspevku na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves pre skolaudované bytové jednotky, v ktorých je minimálne 50% osôb, ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti s majiteľom nehnuteľnosti (§115 Občianskeho zákonníka), je prihlásených na trvalý pobyt v obci,

c)
súhlasí s poskytnutím zľavy vo výške 75% z príspevku na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves pre vlastníkov rozostavaných nehnuteľností s právoplatným stavebným povolením v prípade ak skolaudujú nehnuteľnosť do 24 mesiacov a minimálne 50% osôb , ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti s majiteľom nehnuteľnosti (§115 Občianskeho zákonníka), sa prihlási na trvalý pobyt v obci do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 verzia pre tlač