Elektronické služby
Menu
Aktuality
13.01.2020
Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2020

23.12.2019
Vianoce 2019 - otváracie hodiny
Od 24.12.2019 do 6.1.2020 bude Obecný úrad v Hurbanovej Vsi zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.... Viac »

23.12.2019
Vianočný pozdrav 2019

09.12.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020
Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR v roku 2020 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.s... Viac »


Uznesenie č. 1 z 27.02.2010

verzia pre tlač
 
Hlasovanie (4/0/0) (za/proti/zdržal sa)

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi schvaľuje podmienky pripojenia na verejnú tlakovú kanalizáciu v Hurbanovej Vsi a

a)
schvaľuje výšku príspevku bytovej jednotky (rodinného domu alebo bytu v bytovom dome) na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves vo výške 1600,00 €,

b)
súhlasí s poskytnutím zľavy vo výške 75% z príspevku na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves pre skolaudované bytové jednotky, v ktorých je minimálne 50% osôb, ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti s majiteľom nehnuteľnosti (§115 Občianskeho zákonníka), je prihlásených na trvalý pobyt v obci,

c)
súhlasí s poskytnutím zľavy vo výške 75% z príspevku na spolufinancovanie výstavby ČOV Hurbanova Ves pre vlastníkov rozostavaných nehnuteľností s právoplatným stavebným povolením v prípade ak skolaudujú nehnuteľnosť do 24 mesiacov a minimálne 50% osôb , ktoré sa považujú za osoby žijúce v spoločnej domácnosti s majiteľom nehnuteľnosti (§115 Občianskeho zákonníka), sa prihlási na trvalý pobyt v obci do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 verzia pre tlač