Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Hodový stolnotenisový turnaj 2009

verzia pre tlač
 
Turnaj "O pohár starostu obce" sa uskutoční 11.9.2009 v Kultúrnom dome Hurbanova Ves.

Hrať sa bude v troch kategóriách:
a) deti od 10 do 15 rokov,
b) ženy a dievčatá od 15 rokov,
c) muži a chlapci od 15 rokov.

Začiatok turnaja:
16:00 hod - deti od 10 do 15 rokov,
17:00 hod - ženy a dievčatá od 15 rokov,
17:00 hod - muži a chlapci od 15 rokov.

Koniec turnaja – po odohratí všetkých zápasov, vyhlásení a ocenení víťazov v troch kategóriách (hodinu ukončenia nie je možné vopred určiť).

Turnaja
sa môžu zúčastniť len neregistrovaní hráči. V prípade preukázateľnej účasti registrovaného hráča, ho môžu organizátori z turnaja vylúčiť. Turnaj je organizovaný pre miestnych občanov, ich známych a sympatizantov obce Hurbanova Ves.

Jeden deň pred začiatkom turnaja organizátori uzatvoria možnosť prihlásiť sa do turnaja. V prípade voľných miest v kľúči turnaja, bude ešte možnosť prihlásiť sa priamo v Kultúrnom dome pred začiatkom turnaja.

Štartovné je 2 € a výťažok z výberu štartovného bude použitý na dobročinné účely. Štartovné sa v prípade neúčasti na turnaji nevracia. Registrácia a platba štartovného – osobne u J. Kováča, Hurbanova Ves 39. (0907718310)
Stolnotenisovú raketu si musí zabezpečiť každý hráč sám. Menej nároční hráči si môžu zapožičať rakety od organizátorov turnaja.

Povinná je sálová obuv, ktorá nezanecháva stopy na parketách. Ocenení budú prví traja v každej kategórii.

Každý účastník turnaja, ktorý odohraje aspoň jeden zápas, dostane poukážku na nákup občerstvenia v miestnom pohostinstve
v hodnote 2 € .

Veríme, že sa nám podarí zorganizovať zaujímavé športové podujatie, ktoré by sa mohlo stať neoddeliteľnou súčasťou života našej obce.

Za organizačný výbor:
Jaroslav Kováč
Mária Juranová

 verzia pre tlač