Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Sťahovanie úradu práce

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Zároveň Vám oznamujeme, že sťahovanie z Kysuckej ulice bude prebiehať v dňoch
od 16.12.2013 do 19.12.2013, z tohto dôvodu bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec v týchto dňoch z technických dôvodov uzatvorený.

Riadny chod výkonu štátnej správy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec bude zabezpečený od 20.decembra 2013.
Nová adresa: ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec, Trnavská 1,903 01 Senec
Všetky telefónne čísla zostávajú nezmenené.

 verzia pre tlač
poslať e-mailom