Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Separovaný zber kuchynských olejov

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho rôzne produkty, ako napr. parafín a ekopalivo (bionaftu). Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte.

Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

·         Zanáša, prípadne upcháva kanalizačné potrubie

Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanalizačného potrubia alebo prečerpávacej nádrži kanalizácie. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia potrubím. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia alebo prečerpávacej nádrže čo v konečnom dôsledku znamená častejšie poruchy a zvýšené náklady na prevádzku.

·         Životné prostredie a ľudský organizmus

Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov dostávajú späť do nášho organizmu.

Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.

Čo zbierať: rastlinné oleje a tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál očistené od zvyškov z jedál.

Do čoho zbierať: do PET fľaše od minerálky alebo iných sýtených nápojov (pevná PET fľaša)

Ako zbierať: každá domácnosť dostane na Obecnom úrade zdarma lievik na PET fľašu pre ľahšie nalievanie použitého oleja. Lievik naskrutkujete na fľašu a môžete zlievať použitý olej. Po naplnení fľaše lievik odskrutkujete a použijete pre napĺňanie ďalšej fľaše.


Plnú fľašu s olejom pevne zaskrutkujete pôvodným uzáverom a fľašu vložíte do označeného kontajnera na zber použitých olejov pri Obecnom úrade.

 

 

Všetci môžeme pomôcť prírode, ktorá si to zaslúži.

Nezabúdajme, že ochranou prírody, chránime seba !

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: