Elektronické služby
Menu
Aktuality
25.07.2019
Zmeny cestovných poriadkov 2019
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú platné od 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte nejaké požiadavky, resp. pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom, aby ste ich zaslali na m... Viac »

04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »

01.03.2019
Otvárame Náš obchod
V piatok 1.3.2019 o 15:00 otvárame Náš obchod, ktorý sme kompletne zrekonštruovali a ktorý bude prevádzkovať Obec Hurbanova Ves.

Našim cieľom je ponúkať cenovo dostupný a kvalitný tovar (potraviny, drogéria, mrazený tovar, nápoje a pod.), ktorého sorti... Viac »


Oznámenie o začatí prerokovania návrhu „Územného plánu obce Hurbanova Ves – Zmeny a doplnky 2012“

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Obec Hurbanova Ves si objednala vypracovanie zmien a doplnkov - 2012 k „Územnému plánuobce Hurbanova Ves“ z dôvodu, že zaznamenala žiadosti viacerých investorov o komplexné doriešenie a zmeny v ÚPN Obce Hurbanova Ves.
    
Obec Hurbanova Ves ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vás týmto žiada o zaslanie stanoviska k „Návrhu územného plánu obce Hurbanova Ves – zmeny a doplnky 2012„ v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V prípade, že sa nevyjadríte v určenej lehote, budeme predpokladať, že Vaše stanovisko je kladné, t.j. bez pripomienok.
 
Originál dokumentácie je vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi a na úradnej tabuli obce a taktiež je k nahliadnutiu na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave.
 
Obec Hurbanova Ves Vám súčasne oznamuje, že verejné prerokovanie „Návrhu územného plánu obce Hurbanova Ves zmeny a doplnky 2012" sa uskutoční
 
dňa 31. marca 2012 / sobota / o 17,00 hod.
v kultúrnom dome obce Hurbanova Ves.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: