Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Obnova evidencie pozemkov

 
Žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností (parcely E-KN nezapísané na LV) aby si prekonrolovali doručený výpis a porovnali ho so svojimi podkladmi (dedičské rozhodnutia a pod.).
Súčasne žiadame všetkých vlastníkov nehnuteľností (aj bývalých) v katastrálnom území Hurbanova Ves aby skontrolovali zoznam “neznámych vlastníkov”, či sa na ňom nenachádzate aj Vy alebo Vaši rodinní príslušníci.
 
Prípadné nezrovnalosti v evidencii prosím oznámte písomne na Obecný úrad v Hurbanovej Vsi do 25.1.2008. Pokiaľ považujete za potrebné konzultovať nezrovnalosti v evidencii so spracovateľom ROEP-u môžete tak učiniť 12.1.2008 a 19.1.2008 v čase od 900 do 1200 na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi. Termín konzultácie si prosím dohodnite vopred telefonicky na telefónnom čísle 02/45903224.