Elektronické služby
Menu
Aktuality
10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »


Nové cestovné poriadky

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Slovak Lines, a.s. Bratislava mení s platnosťou od 14.12.2008 cestovné poriadky autobusových liniek.

Linka 108409 Senec – Šamorín

 
Doplnená zastávka Senec,Mlynský klin
 
Spoj č.1(c) – s odchodom Senec,aut.st o 4:55 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 5:50 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,aut.st o 4:50 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 5:45 hod.
Spoj č.23(X) – s odchodom Senec,aut.st o 15:00 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 16:00 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,aut.st o 15:05 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 16:05 hod. Zmena znamienka „X“ na „f“. Spoj je zlúčený so spojom č. 123 (zjednotenie času odchodov)
Spoj č.31(rk) – s odchodom Senec,žel.st. o 18:05 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 19:10 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 18:15 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 19:20 hod.
Spoj č.37(Xr) – s odchodom Senec,žel.st. o 20:40 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice,Jednota o 21:20 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 20:45 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice,Jednota o 21:25 hod.
Spoj č.41(X) – s odchodom Senec,aut.st o 7:55 hod. s príchodom Hurbanova Ves o 8:20 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,aut.st o 8:05 hod. s príchodom Hurbanova Ves o 8:30 hod.
Spoj č.101(Xwr) – s odchodom Kostolná pri Dunaji o 5:05 hod. s príchodom Šamorín,aut.st o 5:50 hod. zmenený na čas s odchodom Kostolná pri Dunaji o 5:00 hod. s príchodom Šamorín,aut.st o 5:40 hod.
Spoj č.123(af) – s odchodom Senec,aut.st o 15:00 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 16:00 hod. zrušený. Spoj je zlúčený so spojom č. 23 
Spoj č.6(X) – s odchodom Hurbanova Ves o 5:50 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 6:15 hod. zmenený na čas s odchodom Hurbanova Ves o 5:45 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 6:10 hod.
Spoj č.8(Xr) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 5:50 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 7:10 hod. zmenený na čas s odchodom Šamorín,aut.st. o 5:45 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 7:05 hod.
Spoj č.30(ak) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 16:05 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 17:05 hod. zrušený. Spoj je zlúčený so spojom č. 32
Spoj č.32(Xr) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 16:25 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 17:25 hod. zmena znamienka „Xr“ na „rk“. Spoj je zlúčený so spojom č. 30
Spoj č.38(Xr) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:15 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 20:30 hod. zmenený na čas s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:25 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 20:40 hod.
Spoj č.40(ak) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:15 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice,Jednota o 19:45 hod. zmenený na čas s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:25 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice,Jednota o 19:55 hod.

Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.

 
Zmena názvu zastávky:
Bratislava,Unigalex premenovaná na Bratislava,Logistické centrum
 
Doplnená zastávka Senec,Mlynský klin
 
Spoj č.27(c) – s odchodom Bratislava,AS o 15:25 hod. s príchodom Hrubý Šúr,ZŠ o 16:35 hod. predľžený v úseku Hrubý Šúr-Hurbanova Ves s príchodom Hurbanova Ves o 16:50 hod.
Spoj č.107(Xw) – s odchodom Bratislava,AS o 5:55 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 6:40 hod. zmenený na čas s príchodom Senec,žel.st. o 6:45 hod. 
Spoj č.12(X) – s odchodom Hurbanova Ves o 8:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:25 hod. zmenený na čas s odchodom Hurbanova Ves o 8:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:30 hod.
Nový spoj č.36(c) – s odchodom Hurbanova Ves o 16:50 hod. s príchodom Tureň,ObÚ o 17:00 hod.
 
Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom