Elektronické služby
Menu
Aktuality
08.01.2021
Termíny vývozov odpadov v roku 2021

24.12.2020
Vianoce 2020

07.12.2020
Oznámenie 20201201

Váš list značky/z                            Naša značka 1798/2020           &#... Viac »

21.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Na stráke obce je zvrejnený Návrh rozpočtu na rok 2021 a aktualizácia VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves na rok 2021... Viac »


Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ves.
Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanoveniami §§16-25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyzýva občanov a organizácie, aby v termíne do 17.7.2020 do 12:00 podali svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu obce na Obecný úrad v Hurbanovej Vsi, Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves písomne alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu hurbanova.ves@azet.sk.
 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa: