Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Zverejnené

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce 2021

25.9.2021

ID

Prílohy: Žiadne prílohy.

Miestna volebná komisia v Hurbanovej Vsi zaregistrovala dňa 30.8.2021 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2021 nasledovných kandidátov na starostu obce:

1. Radoslav Juríček, 43 r., key account manager, kandidát bez politickej príslušnosti

2. Jana Lauferová, Mgr., 38 r., administratívna zamestnankyňa obce, kandidátka bez politickej príslušnosti