Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Hurbanova Ves.

Nadpis

Zverejnené

Voľby 2022 – Oznámenie o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

18.7.2022

Prílohy

Popis

Ku dňu 10.06.2022, dňu vyhlásenia volieb do samosprávy obcí a miest, bol počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v obci Hurbanova Ves 634.

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce 2021

25.9.2021

Prílohy

Popis

Miestna volebná komisia v Hurbanovej Vsi zaregistrovala dňa 30.8.2021 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2021 nasledovných kandidátov na starostu obce:

1. Radoslav Juríček, 43 r., key account manager, kandidát bez politickej príslušnosti

2. Jana Lauferová, Mgr., 38 r., administratívna zamestnankyňa obce, kandidátka bez politickej príslušnosti