Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže

Zverejnené
17. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2023 − 3. marca 2023
Kategória

Prílohy