Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Prílohy