Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce 2021

Zverejnené
25. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. septembra 2021 − 23. októbra 2021
Kategória

Miestna volebná komisia v Hurbanovej Vsi zaregistrovala dňa 30.8.2021 pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2021 nasledovných kandidátov na starostu obce:

1. Radoslav Juríček, 43 r., key account manager, kandidát bez politickej príslušnosti

2. Jana Lauferová, Mgr., 38 r., administratívna zamestnankyňa obce, kandidátka bez politickej príslušnosti

Detaily

Prílohy